CryoAlfa

Den innovativa CryoAlfa är ett enastående instrument som enkelt och säkert avlägsnar olika hudförändringar snabbt och effektivt utan att skada frisk vävnad. Cryobehandling är naturligtvis inget nytt. Det är känt inom dermatologi över hela världen och kan behandla väldigt många olika hudåkommor.

CryoAlfan är en noggrann behandling som arbetar med dikväveoxid för att frysa pigment och hudfläckar. Med CryoAlfa är risken för bieffekter minimal och endast 1-3 behandlingar brukar krävas för önskat resultat beroende på storlek och djup av behandlingsområdet.

Apparaten som används vid CryoAlfa är idealisk för allmän dermatologi. Den kryogena flytande gasfördelartoppen trycks mot hudytan och aktiveras med fingret på avtryckaren. Den flytande gasen färdas med en medelhastighet på 40 m/s i ett fast stabilt tillstånd (gasformigt tillstånd) som möjliggör att de celler som skall förstöras, förstörs exakt och säkert.

Med CryoAlfa fryser vi enkelt bort godartade hudförändringar som t.ex.
*Hudflikar
*Hemangiom
*Pigmentfläckar /åldersfläckar
*Vårtor
*Fettknölar
*Fibrom

Behandlingen är snabb, effektivt och säker utan att skada frisk vävnad. Under kryoterapibehandlingen blir det behandlade området vitt. Efter att det vita, frysta området tinar, uppstår en rodnad som gör området rött och lite svullet. Efter behandlingen kan en blåsa uppstå över det behandlade området. Detta är vanlig och normalt. Inom 3-5 dagar kommer det att bildas en sårskorpa.

Sårskorpan faller bort av sig självt efter ca 1-2 veckor. Beroende på omfattningen av frysningen kan en ny sårskorpa bildas och processen upprepar sig. Återfall av hudförändringar kan förekomma.

CryoAlfa-skadan kommer att vara helt läkt inom 2-6 veckor. Behövs upprepade behandlingar kan man göra dessa med ca 4 veckors mellanrum.
Vissa typer av hudförändringar kan behöva undersökas av läkare innan de avlägsnas.

Priser:

Behandling ett område                                800 kr.

Rabatt ges vid flera områden.

Vid behov av behandlingar på samma område ges 20% rabatt vid 2:a behandlingen, 40% vid 3:e behandlingen och 50% på kommande behandlingar vid behov.

En fri konsultation ska bokas in innan behandlingen planeras då hudterapeuten behöver säkerhetsställa om behandling går att utföra eller ej samt om behandlingen passar just dig.

TILLBAKA TILL BEHANDLINGAR